My Blog List

Thursday, August 19, 2010

USAHA KERAJAAN DALAM PEMBANGUNAN ICT DI SEKOLAH

Dalam usaha Kementerian Pendidikan Malaysia telah memulakan pembinaan Makmal Pengkomputeran, Projek Rintis Sekolah Bestari 88 buah sekolah di seluruh negara, penyediaan infrastruktur dan rangkaian jalur lebar(schoolNet0, PPSMI, Cyber Cafe, Teknologi Wireless, Komuniti ICT da Briget ICT.

Segala usaha ini adalah untuk merapatkan jurang digital di kalangan pelajar dan guru dalam sekolah-sekolah di bandar dan luar bandar. Kemudahan infrastuktur yang berkaitan dengan ICT dilaksanakan dengan memberi talian SchoolNet dengan menggunakan teknologi ADSL, Wireless dan Satelite di kawasan-kawasan pendalaman terutamannya di Sabah dan Sarawak.

Usaha membawa teknologi ICT ke sekolah tidak akan memberi makna sekiranya tenaga pengajar di sekolah-sekolah tidak didedahkan dengan latihan kemahiran iCT dan penggunaan teknologi tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Makmal dibina di sekolah adalah amat canggih dan selesa. Ia terdiri daripada 3 model iaitu Model 1, Model2 dan Model 3 bedasarkan populasi sesebuah sekolah yang terlibat. Kemunculan makmal komputer adalah selaras dengan Program Pembestarian Sekolah.

Namum begitu, secanggih mana teknologi dan makmal yang dibekalkan adalah sial-sial jika tidak disenggara dan digunakan dengan betul. Mampukah guru-guru ICT untuk menguruskan makmal-makmal komputer dengan berkesan. isu ini akan saya kupaskan pada selepas ini.

No comments:

Post a Comment